Direct contact? Bel 0314 - 2000 90 of e-mail info@mrktng.nl

Customer Experience Lead - Kingspan

Nieuw

Over Kingspan

English below

Om de wereld leefbaar, veilig en gezond te houden voor de toekomstige generaties, moeten we van de wereld een betere plek maken. Voor Kingspan betekent dit onconventionele keuzes maken, nieuwe ideeën delen en altijd net dat extra stapje zetten. Met premium en duurzame isolatieoplossingen willen we de status quo uitdagen. Kennis delen, maar ook de lessen die we hebben geleerd en de fouten die zijn gemaakt. Samen kunnen we betere gebouwen maken voor een betere wereld.

Betrokken en transparant zijn, kennis delen en innovatief denken zit verankerd in het DNA van het bedrijf en haar ruim 19.000 werknemers wereldwijd. Bij alles wat ze doen wordt de vraag gesteld: hoe ‘planet passionate’ is dit? Dus… onnodig woon-werkverkeer? No go! Hybride werken is bij Kingspan de normaalste zaak ter wereld.

Zoek jij betekenisvol werk, waarbij je impact maakt op de maatschappij? Lees dan verder!

Wij zoeken een Customer Experience Lead

Minstens zo duurzaam als haar producten, zijn de relaties die Kingspan aangaat met klanten. Wij zoeken daarom een Customer Experience Lead voor Kingspan Insulation in Continental Europe (KICE).

Jouw belangrijkste uitdaging? Het thema CX op de kaart zetten binnen KICE. Als een 'ambassadeur' neem je collega's mee in het belang en de toegevoegde waarde van CX. En zo weten jullie samen van elke interactie die een (potentiële) klant met Kingspan Insulation heeft een unieke ervaring te maken. Dit doe je o.a. door het initiëren van surveys en het analyseren van de data die dit oplevert. Jij signaleert aan de hand daarvan kansen (bijv. voor het verhogen van de NPS-score) en vertaalt deze kansen in concrete adviezen en projecten. Deze zet jij uit in diverse landen binnen Continentaal Europa die ermee aan de slag gaan. Je kunt jouw rol dus zien als die van CX adviseur en projectleider.

Je doet het niet alleen! Je komt terecht in een stevig en internationaal team van CX’ers die zich bezighouden met de customer experience in een ander werelddeel en/of andere productgroep van Kingspan. Jij gaat kennis ophalen bij dit team maar ook jouw expertise en bevindingen delen. Er bestaat bij Kingspan al een Global CX Programm. Deze faciliteert in alle tools die je nodig hebt én biedt de nodige inspiratie van eerdere activiteiten. Maar… geen zorgen: er is nog alle ruimte om jouw functie naar eigen inzicht vorm te geven.

Een greep uit jouw werkzaamheden:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een CX strategie en roadmap
 • Het optimaliseren van de customer journey aan de hand van diverse surveys die jij initieert, uitzet, monitort en analyseert
 • Het initiëren, begeleiden en implementeren van diverse CX activiteiten in verschillende Europese landen
 • Je bent een sparringpartner op het gebied van CX voor het BU Management, de verschillende divisies, het Global CX Team en lokale teams in Continental Europe
 • Jij gaat een heldere CX reporting structuur op poten zetten

Gezien de nauwe samenwerking met andere teams uit de hele wereld, zul je soms ook naar het buitenland afreizen. Maar, uiteraard alleen als dit écht zinvol is. Planet passionate, remember?

Wie ben jij?

Je bent een energieke, gedreven en analytische marketeer met de nodige ervaring in Customer Experience. Het betreft een overwegend zelfstandige, autonome functie met veel ruimte en vrijheid. Dat betekent ook dat een flinke bak projectmanagement-skills goed van pas komt. Jij managet je eigen projecten en dat kunnen er best een aantal tegelijkertijd zijn. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je handelt proactief en bent een fijne sparringpartner voor collega’s wereldwijd.

 • Hbo werk- en denkniveau
 • Een aantal jaren relevante werkervaring binnen CX
 • Ervaring in een internationaal bedrijf is een pre
 • Jouw Engels is uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk
 • Ervaring met Qualtrics is een pre

Wat biedt Kingspan jou?

 • Een fulltime functie (39 uur per week) waarbij hybride werken (thuis en op kantoor) het uitgangspunt is. Kantoordagen zijn bij voorkeur op onze locaties in Tiel of Winterswijk. Een andere standplaats is in overleg ook mogelijk.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling
 • 25 verlofdagen en 6,5 ADV dagen
 • Korting op een sportabonnement, bedrijfsfitnessplan en voordeel op de aanschaf van een fiets o.a. via Fiscfree
 • Mogelijkheden om zowel persoonlijk als in je vakgebied te ontwikkelen
 • Vrij gebruik van de ontwikkelsite GoodHabitz
 • Een actieve personeelsvereniging die verschillende activiteiten organiseert

Stap in de duurzame wereld van Kingspan

Wil jij het verschil maken voor de generatie van nu én die van de toekomst? Bij een internationaal topmerk? Solliciteer dan direct via de button hieronder. Aanvullende info? Bel, mail of app dan met Carianne via carianne@mrktng.nl / 06 53 46 31 36.

Wat gebeurt er na mijn sollicitatie?

 1. Wij nemen binnen 3 werkdagen na jouw sollicitatie contact met je op voor het plannen van een kennismakingsgesprek op ons kantoor in Doetinchem, online of op een locatie naar keuze.
 2. Zijn we allebei enthousiast? Dan stellen wij je voor bij Kingspan. Dat doen we aan de hand van jouw cv, een kort gespreksverslag en eventueel jouw portfolio.
 3. Is Kingspan nieuwsgierig? Dan zit je binnen no time bij hen om tafel, in Tiel of Winterswijk. Wat je mag verwachten is een open en gelijkwaardig gesprek waarin jullie samen op zoek gaan naar de match.
 4. Smaakt het 1e gesprek voor jullie beiden naar meer? Dan volgt er nog een gesprek.
 5. Willen jullie er beiden voor gaan? Dan ontvang je van Kingspan een aanbod.
 6. Blij met het aanbod? Dan is het tijd om te ondertekenen. Je gaat rechtstreeks in dienst bij Kingspan. Wij blijven gedurende de gehele procedure betrokken en zijn ten alle tijden bereikbaar voor advies, tips en hulp.

About Kingspan

To keep the world livable, safe and healthy for future generations, we need to make it a better place. For Kingspan, this means making unconventional choices, sharing new ideas and always going the extra mile. With premium and sustainable insulation solutions, we aim to challenge the status quo. Sharing knowledge, but also lessons learned and mistakes made. Together, we can create better buildings for a better world.

Being committed and transparant, sharing knowledge and thinking innovatively is embedded in the DNA of the company and its more than 19,000 employees worldwide. With everything they do they ask the question: how 'planet passionate' is this? So... unnecessary commuting? No go! Hybrid working is the most normal thing in the world at Kingspan.

Are you looking for meaningful work, where you can make an impact on society? Then read on!

We are looking for a Customer Experience Lead

At least as sustainable as its products are the relationships Kingspan establishes with customers. That's why we're looking for a Customer Experience Lead for Kingspan Insulation in Continental Europe (KICE).

Your main challenge? Putting CX on the map, within KICE. Like an 'ambassador' you take colleagues along with you on the importance and added value of CX. And so together you will turn every interaction a (potential) customer has with Kingspan Insulation into a unique experience. You will do this by, among other things, initiating surveys and analysing the data they generate. Based on this, you identify opportunities (e.g. for increasing NPS scores) and translate these opportunities into concrete advice and projects. You will then deploy these in various countries within Continental Europe. So you can think of your role as that of CX advisor and project leader.

You're not alone! You will join a solid and international team of CX'ers working on customer experience in other continents and/or other Kingspan product groups. You will gain knowledge from this team but also share your own expertise and findings. A global CX Programm already exists at Kingspan, which will provide you with all the tools you need as well as inspiration from previous activities. But... no worries: there is still plenty of room to shape your role as you see fit.

Some of your duties include:

 • Developing and implementing a CX strategy and roadmap
 • Optimising the customer journey using various surveys that you initiate, deploy, monitor and analyse
 • Initiating, supervising and implementing various CX activities in different European countries
 • Acting as a sparring partner on CX for BU Management, the various divisions, the Global CX Team and local teams in Continental Europe
 • Setting up a clear CX reporting structure

Given the close collaboration with other teams from around the world, you will sometimes travel abroad. Only if it really makes sense, of course. Planet passionate, remember?

Who are you?

You are an energetic, driven and analytical marketer with the necessary experience in Customer Experience. This is a predominantly independent, autonomous position with a lot of space and freedom. This also means that a hefty dose of project management skills comes in handy. You manage your own projects and there may well be a number of them at the same time. You have a great sense of responsibility, act proactively and are an excellent sparring partner for colleagues worldwide.
 • HBO working and thinking level
 • Several years of relevant working experience within CX
 • Experience in an international company is an advantage
 • Your English is excellent, both orally and in writing
 • Experience with Qualtrics is an advantage

What does Kingspan offer you?

 • A full-time position (39 hours per week) in which hybrid working (both at home and in the office) is the starting point. Office days will preferably be at our locations in Tiel or Winterswijk.
 • An attractive pension scheme
 • 25 leave days and 6.5 ADV days (shortened working hours)
 • Discount on a sports subscription, company fitness plan and on the purchase of a bicycle through, among others, Fiscfree
 • Opportunities to develop both personally and in your professional field
 • Free use of the GoodHabitz development site
 • An active staff association that organises various activities

Do you want to make difference for today's and future generations? At a top international brand? Then apply directly using the "Solliciteer" button below. Want more info? Please call, email or app Carianne at carianne@mrktng.nl / +31 6 53 46 31 36.

What will happen once I have submitted my application?

 1. We will contact you to arrange an introductory meeting at our office in Doetinchem, online or at a location of your choice.
 2. If we both feel enthusiastic, we will introduce you to Kingspan. We will do so on the basis of your CV, a brief interview report and possibly your portfolio.
 3. If Kingspan is curious to find out more, you will be sitting at their table in no time, either in Tiel or Winterswijk. You can expect an open and equal conversation in which you look for a good match together.
 4. If both parties want more after the first meeting, this will be followed by a second interview.
 5. Both keen to go for it? If so, you will receive a job offer from Kingspan.
 6. Happy with the offer? Then it's time to sign. You will be employed directly by Kingspan. We will remain involved throughout the procedure and are available at all times for advice, tips and help.

Locatie

Winterswijk / Tiel

Publicatiedatum

22.09.2022

Contactpersoon

Carianne van MRKTNG.nl

Meer details
Match criteria
Marketing specialisaties:
 • Customer Insight
 • CRM
 • Customer Experience
 • Customer Journey
Gewenst aantal uren
 • 36 - 40 uur
Werkervaring
 • Starter (0 - 5 jr. werkervaring)
 • Medior (5 - 10 jr. werkervaring)
MRKTNG.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?